Dokumenty

Ubezpiecznie

1. Wszyscy uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Tramontana są ubezpieczeni w TU Signal Iduna S.A.
Nr umowy ubezpieczeniowej: 205367.

2. W przypadku zaistnienia szkody objętej ubezpieczeniem prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Alarmowym Signal Iduna pod numerem tel. +48 22 864 55 26, fax + 48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888

3. Ogólne warunki ubezpieczenia – bezpieczne podróże.
Pobierz

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
Pobierz

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego

Pobierz zaświadczenie 1 | Pobierz zaświadczenie 2